Thiết bị khóa rời PROTEKT AZ011 Detachable carabiner with locking gear

Thiết bị khóa rời PROTEKT AZ011 Detachable carabiner with locking gear

Print

225,000VNĐ

TECHNICAL DATA

Dimensions 110 x 60 mm
Opening 18 mm
Weight 160 g
Material galvanized steel
Static strength 25 kN

Cho phép đặt hàng trước

So sánh
  • Mô tả
  • Brand
  • Bình luận

Mô tả

TECHNICAL DATA

Dimensions 110 x 60 mm
Opening 18 mm
Weight 160 g
Material galvanized steel
Static strength 25 kN

 

Brand

PROTEKT

PROTEKT

UK

Bình luận