Masterlock S2394 Miniature Circuit Breaker Lockout

  • Mô tả
  • Đánh giá (0)

Mô tả sản phẩm

Masterlock S2394 Miniature Circuit Breaker Lockout

•• Locks out virtually all miniature ISO/DIN circuit breakers throughout the world
• Fits on breakers toggle and can be tightened using screwdriver
• Works with all Master Lock and American Lock safety padlocks and hasps
• Small screwdriver not included

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.


Hãy là người đầu tiên nhận xét “Masterlock S2394 Miniature Circuit Breaker Lockout”