Honeywell Miller MB9007, Safety Dual Lanyard with Shock Absorber

Honeywell Miller MB9007, Safety Dual Lanyard with Shock Absorber

Print

1,590,000VNĐ

Cho phép đặt hàng trước

So sánh
  • Mô tả
  • Brand
  • Bình luận

Mô tả

  • Twin tails energy absorbing lanyard rope
  • Net weight: 1790g

Brand

HONEYWELL

US

Bình luận